Sport je naší prioritou. I proto se ptáme, co udělat jinak.

Aliance pro budoucnost zrealizovala ve dnech 23. až 26. září ANKETU „Největší pochybení českého sportu v poslední době“. Kandidáti APB pro volby do Poslanecké sněmovny ČR se ptali občanů ve všech 14 krajích ČR a na základě anketních lístků a pokládali 7 standardizovaných otázek.

V anketě jsme získali odpovědi od 4.186 respondentů, průměrně 300 v každém kraji. Z výsledků pak vyšlo, že jako největší problém vnímají respondenti Nulové financování pohybových aktivit dospělých státem, poté negativně vnímají okolnosti odletu sportovců ČOV na OH a krach pořádání GP Brno. Mezi dalšími problémy se objevovalo hlavně zacházení se sportovními areály – devastace skokanského areálu v Harrachově nebo absence Národního sportovního areálu. V Jihomoravském kraji, Moravskoslezském kraji a v Praze určili respondenti na první místo krach pořádání GP Brna.

Výsledky a reakce na výsledky ankety budou oficiálně prezentovány na TK APB ve středu v 9.00 v hotelu Anděl v Praze.

Celkové výsledky ankety
 

1. místo 3.214 výběrů Nulové financování pohybových aktivit dospělých státem (C-19)

2. místo 3.009 výběrů Odlet speciálu ČOV na OH, manipulace se zasedacím pořádkem

3. místo 2.942 výběrů Krach pořádání GP Brno

4. místo 2.076 výběrů Devastace skokanského areálu v Harrachově

5. místo 1.168 výběrů Absence Národního sportovního areálu v České republice

6. místo 834 výběrů Malá podpora sportu státem

7. místo 47 výběrů Dlouholetá neúspěšnost některého českého sportu