fbpx

O NÁS

Line

PROČ TEĎ?

Vláda na straně jedné jedná jen na základě svého PR, opozice pak populisticky devastuje veřejné finance. V Poslanecké sněmovně chybí zdravý rozum a nám došla trpělivost. Tohle je poslední možnost se spojit a snažit se o záchranu.

PROČ MY?

Jsme aliancí demokratických zodpovědných stran, které chtějí vyvést zemi z hluboké krize zapříčiněné obrovskou nezodpovědností všech parlamentních stran.

KDO VŠECHNO?

Neparlamentní strany celého politického spektra, které se dokáží spojit se společným cílem – odvrátit katastrofu veřejných financí a úpadek tohoto státu.

Pojďme zabránit bezbřehému populismu všech parlamentních stran.

Pojďme zachránit naši budoucnost.

Stát je dobrý sluha, ale zlý pán. Veškeré státní výdaje musí být pod podrobnou kontrolou na přehledném webu a dostupné pro každého.


PAVEL SEHNAL

Zábavní pyrotechnika už dávno není v módě. Budeme usilovat o její úplné zrušení v souladu s ochranou všech zvířat.


JIŘÍ ANDERLE

Absolventi škol musí být uplatnitelní na trhu práce. Zaměstnavatelé proto musí být alespoň do jejich praktického vzdělávání zapojeni.


ZDENĚK SOMR

Nejlepší ekolog je správně hospodařící zemědělec. A podpora ve formě dotací by měla jít především malým a středním farmářům. Výrobci regionálních potravin by pak měli mít daleko větší podporu státu stejně jako v Bavorsku či ve Francii.


PAVEL ŠRÁMEK

Česká republika je suverénní země, úspěšně začleněná do systému mezinárodních organizací s jasnou orientací na Euroatlantickou spolupráci, především NATO a EU. Musíme nadstandardně spolupracovat se svými sousedy, být aktivními členy EU a vycházet se všemi velmocemi.


PAVEL ŠRÁMEK

Ve svém politickém myšlení kladu důraz více na individualismus, než na kolektivismus a vědomě prosazuji ochranu soukromého vlastnictví se svobodou podnikání, kdy prvotním znakem podpory podnikání je rovné zdanění podnikatelské činnosti. Progresivní zdanění je pro mě diskriminací úspěšných.


JOSEF ZICKLER

LIDÉ

Line

PAVEL SEHNAL

PAVEL SEHNAL

Aliance pro budoucnost

Line
PAVEL ŠRÁMEK

PAVEL ŠRÁMEK

Agrární demokratická strana

Line
MICHAELA ROJTOVÁ

MICHAELA ROJTOVÁ

Řád národa (SKP-ŘN)

Line

JIŘÍ ANDERLE

JIŘÍ ANDERLE

DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT

Line

ZDENĚK KUBEC

ZDENĚK KUBEC

Zdraví Sport Prosperita

Line

VLADIMÍR TANCÍK

VLADIMÍR TANCÍK

Starostové PRO kraj

Line

CHCEME SE PŘIDAT

Není vám vaše budoucnost lhostejná, ale necítíte se dostatečně velcí, abyste dokázali něco změnit ? Přidejte se s vaší stranou k naší alianci a buďte slyšet.
Arrow

CHCI SE STÁT ČLENEM

Staňte se členem aliance pro lepší budoucnost této země a připojte se na kandidátku.

Arrow

CHCI SE STÁT PODPOROVATELEM

Vyvést tuto zemi z krize není snadné a vše něco stojí. Budeme moc rádi, pokud se rozhodnete nás podpořit na transparentní účet.

Arrow

CHCI SE STÁT PŘÍZNIVCEM

Líbí se vám naše vize? Připojte se a pomozte nám dobrovolně s kampaní, každá ruka se hodí!

Arrow

CHCI ODEBÍRAT INFORMACE

Chcete mít veškeré informace o naší činnosti a vědět, jak se nám daří plnit sliby? Budeme vás informovat!

Arrow

JAK SI VEDEME V PRŮZKUMECH ?

Line

Dle exkluzivního průzkumu CNN Prima News ze dne 15.6. máme po třech měsících fungování volební preference 1,7% a volební potenciál 2%. (zdroj)

VIZE BUDOUCNOSTI

Line

2021

Sestavení koalic v parlamentu a vytvoření čtyřletého plánu prosazování vizí Aliance pro budoucnost dle situace po volbách.

2022

Prosazení důrazu zdravotních pojišťoven na prevenci místo hašení požáru.

Transparentní webová stránka s příjmy a výdaji státní kasy.

Prosazení revize kulturních památek v ČR a vypracování plánu na jejich využívání.

Omezení zábavní pyrotechniky a omezení přístupu k ní.

2023

Nastartování diskuze a analýzy možností reálné důchodové reformy.

Odbyrokratizování lékařské péče.

Zahájení diskuzí o variabilní daňové složce.

Zjednodušení daňových přiznání – vytvoření interaktivního formuláře přímo na webu ministerstva financí.

2024

Prosazení zákona o variabilní daňové složce.

Prosazení povinného vypracování územního plánu obcí nad 10 000 obyvatel.

Prosazení intenzivního kurzu finanční gramotnosti pro lidi žádající o oddlužení.

Jednotná mobilní aplikace s informacemi ze všech státních institucí.

Zavedení pravidelného testování vzdělání dětí a odhalení slabých míst v českém školství.

2025

Revize a analýza dosavadních kroků v poslanecké sněmovně a jejich zhodnocení s voliči.

Schválení finančních pobídek pro úspěšné lidi z oboru, aby vypomáhali českému školství.

Analýza transparentnosti sportu.

Podpora českým ekologicky se chovajícím zemědělcům pro vyšší procento zadržení vody v krajině.

2026

Dotace na udržitelné generátory energie přímo v domech – konec nevkusných drahých solárních farem.

Finanční podpora začínajících hudebních skupin a divadel – napojení i na prevenci kriminality.

Zjednodušení systému sociálních dávek a zvýšení transparentnosti jejich vydávání.

Vytvoření samostatného ministerstva stavebnictví pro rychlejší rozvoj měst a obcí – nárok na bydlení musí mít každý.

Schválení inovativních programů pro začínající firmy a živnostníky.

2027

Podpora pro inovativní vysoké školy a důraz na okamžitou využitelnost absolventů.

Zavedení kamerových systémů na jatkách.

Podpora inovací v zemědělství a výroby biokompostovatelných materiálů.

Zákon o nové důchodové reformě.

2028

Zřízení kanceláře státního architekta

Kompletní digitalizace veškerých styků občana se státem jednoduchou aplikací

Tabulkový plat učitele 120% průměrné mzdy.

Zřízení prestižních výzkumných center pro zdravotnictví, které dotáhnou nejlepší světové kapacity.

2029

Funkční digitalizovaný stát

Stabilní, průhledné a veřejně dostupné státní finance.

Úzké spojení zaměstnavatelů a školství.

Česko v první desítce nejúspěšnějších zemí ve vědě a výzkumu.

2030

KONTAKT

Line

Emailoffice@aliance.cz

Telefon724 737 736

Podpořte svou budoucnost

Číslo transparentního účtu APB: 2301247874 / 2010 vedený u FIO banka, a.s.

Číslo volebního transparentního účtu APB – volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 2021: 2801915023 / 2010 vedený u FIO banka, a.s.

FacebookTwitterInstagramYouTube